Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5hpmWmYnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

Xuyên suốt chặng đường phát triển, MIC hiểu rõ mong muốn được bảo vệ mỗi khách hàng và mong muốn các sản phẩm của MIC luôn được đánh giá cao, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đến nay MIC đã có trên 160 sản phẩm Bảo hiểm đa dạng khác nhau, từ những nhóm sản phẩm bảo hiểm đặc thù và phức tạp như bảo hiểm hàng không, năng lượng, bảo hiểm điện gió ngoài khơi…đến những sản phẩm vô cùng gần gũi với người dân như bảo hiểm ung thư, bảo hiểm xe ô tô, bảo hiểm Corona Guard,…

  • hZWYl5hpmWmYnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmlxcZtlb7Cx

Company Menu

Culture Tour

Life at Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội 's Activities

hZWYl5hpmWmYnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...